Eksperdid aastast 2006

Dektum Ehitus OÜ

Dektum ehitus on 2006. aastal loodud ehitusettevõte. Meie tegevusaladeks on ehitiste püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine ja remontimine.

Meie missioon on tuginedes oma praktilistele kogemustele ja hea ehitustava põhimõtetele pakkuda klientidele kvaliteetset ehitusteenust, andes sellega nende varale lisaväärtust. Tahame pakkuda klientidele head kvaliteeti ning uudseid lahendusi ehitustegevuses. 

Meie meeskonda kuuluvad oma valdkonna spetsialistid ja juhid, kellel on pikaajaline töökogemus ja teadmised, et pakkuda meie klientidele teenust, mida iseloomustavad optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe, tähtaegadest kinnipidamine ning paindlikkus kliendi soovide arvestamisel.

Iga meie töötaja on oma ala spetsialist

Kutsekvalifikatsioonid

  • Ehitusjuht [tase 6], üldehituslik ehitamine
  • Ehitusjuht [tase 6], ventilatsioonisüsteemide ehitamine
  • Ehitusjuht [tase 6], hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemide ehitamine
  • Diplomeeritud ehitusinsener [tase 7], hoonete ehitus, omanikujärevalve